Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

New song: Kent - 'Ιngen kunde röra oss'

Στις  18 Δεκεμβριόυ  2012 οι Σουηδοί Kent έπαιξαν ένα καινούργιο τραγούδι το 'Ιngen kunde röra oss' που σημαινει "Κανείς δεν μπορεί να μας αγγίξει" και όλα τα έσοδα από αυτή τη κυκλοφορία θα εισρεύσουν στην ROKS - Το Εθνικό Οργανισμό Γυναικών και  Καταφύγιο κοριτσιών στη Σουηδία.
"Ως Πρόεδρος του Rok, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Kent για την ωραία χειρονομία. Θα διασφαλίσουμε  τα χρήματα για τις γυναίκες, τα κορίτσια και τα παιδιά που έχουν ανάγκη" δήλωσε  η πρόεδρος του Roks, Angela Beausang.
 To τραγούδι κυκλοφόρησε επίσημα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.


Δεν υπάρχουν σχόλια: